Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΦΩΝΗ ΓΕΡΩΝ ΠAΪΣΙΟΥ ( ΝΕΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ )Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου