Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: Κάθε λεπτό της ζωής μας έχει ανυπολόγιστη αξία.

Έκτακτο Παράρτημα: Κάθε λεπτό της ζωής μας έχει ανυπολόγιστη αξία.:   H αξία του χρόνου Έ να από τα πιο πολύτιμα αγαθά, πού ό Θεός μας χαρίζει, είναι ό χρόνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου