Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή ένας κ...

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή ένας κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου