Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ο "προοδευτικός", η "ηλίθια" και τα παιδιά

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Ο "προοδευτικός", η "ηλίθια" και τα παιδιά: Τι και Πώς Εικ. από εδώ Αυτός είναι παιδί της λεγόμενης γενιάς "του Πολυτεχνείου", φορτωμένος την ...υποχρέωση των ανεπαρκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου