Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Κόκκινος Ουρανός: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά ενδεχόμενης...

Κόκκινος Ουρανός: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά ενδεχόμενης...: Σχεδόν 2.000 Βούλγαροι συγκεντρώθηκαν μπροστά από ένα δικαστήριο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Φιλιππούπολη, την Παρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου