Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΤΕΡΑ...

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΤΕΡΑ...: Σε κωματώδη κατάσταση ο γ. Μωϋσής Αγιορείτης. σχόλιο Γ.Θ : Όλα αυτά τα χρόνια έλιωνε το κομποσκοίνι του προσευχόμενος για όλο τον...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου