Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ιερή Πλεκτάνη: ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΞ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜ...

Ιερή Πλεκτάνη: ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΞ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜ...: «Ελεύθερη Ώρα», 24.01.2014, Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος: « Βιώνοντας την προσωπική μου δοκιμασία συμμερίζομαι απόλυτα την δυσχερή θ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου