Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Μία θεώρηση τῆς Κρίσεως -π. Αθανάσιος Μυτιληναίος-Ομιλία mp3


http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_385.mp3


385 14-02-88 Τῶν Ἀπόκρεω
(Ματθ. 25, 31-46)
Μία θεώρησις τῆς Κρίσεως (δ. 29') Λήψη


Ομιλίες του π. Αθανασίου μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα www.arnion.gr 
και στην ιστοσελίδα www.impantokratoros.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου