Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή ΑΠΟΚΡΕΩΝ 3 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 
 
A/A
HM/NIA
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΜΑ
 
665
18-02-96
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Οἱ ἐλάχιστοι ἀδελφοί (δ. 28')
  http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_665.mp3
 
746
22-02-98
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Ἐπισημάνσεις εἰς τήν Περικοπήν τῆς Κρίσεως (δ. 28')
 
 
 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου