Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

New Orthodox Christian martyrs of Soviet persecutions - 1918 1939 † ‏

)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου