Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

SO, YOU THINK YOU KNOW PUTIN ! (His FAITH) - Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥΤΙΝ

 
http://russia-orthodoxy.blogspot.gr/
 
-Putin first speaks about his Baptism
-Putin's Faith and Cross
-Putin at a Christmas night service at the Church of Holy Martyrs Aleksandr and Antonina of Rome in the outskirts of Kostroma in Central Russia
-Patriarch Kirill blesses President Vladimir Putin
-Over 65,000 Russians defend the Church
-Putin's biker friends support the Church
-Putin's Russian faith knows about Christian Martyrs who were killed by the Communists
-These martyrs had overcome the BEAST
-Christ is Risen!

Communism: America / Russia
http://youtu.be/JJci5ElLOis

Zyuganov Communist Not Putin http://youtu.be/t8ws45SEJCI

Putin's Oath- Red Dragon Defeated
http://youtu.be/0TLDvlhtdcY

Putin and the Church
http://youtu.be/dRgWVAfHNZM

Russian Faith
http://russianfaith.wordpress.com/

Facebook:
"Vladimir Putin - Defender of Russia"
http://www.facebook.com/groups/258046...

Honoring the Millions of Russians Killed in WWII
http://youtu.be/vjgMM2msp48

Pat Buchanan - US Bias Against Russia & Christianity
http://youtu.be/ArYnjflfHjI

The Unknown Putin. Part 1
http://youtu.be/qCU4C6ajgBI

Russians Defend Christianity / защиту веры
http://youtu.be/oBXZ1nWyTZ0

Christianity Grows in Russia & Declines in the West
http://youtu.be/qzqnhj8W9Ac
Putin Blessed by Patriarch Kirill http://youtu.be/6E_TgRPByPo

Easter 2012 President Medvedev & Prime Minister Putin
http://youtu.be/dH_s2lbmvmA

Putin Christmas, Jan 2012
http://youtu.be/ZrzAX4SJbKY

Patriarch grateful to Putin and Medvedev at Easter
http://youtu.be/tSFROD6Wjic

Putin, Patriarch Kirill and Archbishop Hieronymos
http://youtu.be/9KJwffcZSt0

Russia's Orthodox Church Today
http://youtu.be/yOzBdx1S9v8

Christian martyrs of Soviet persecutions - 1918 1939 † ‏
http://youtu.be/IkFQGmOeGiE

Butovo, Christian Martyrs of the 20th Century
http://youtu.be/UvWgsoVpsbI

Song of Penitence for Russia
http://youtu.be/S5mkwoeUKKc

Persecuted Church
http://youtu.be/NwyPalBSQIc

President Medvedev Reforms in Russia
http://youtu.be/S7zTkAqzjvY

Russian Democracy (English subtitles) 2012
http://youtu.be/K5bVsx3nTio

Russia backs Putin with Victory!
http://youtu.be/nXxsvQqv1po

Putin Supported by Russia / За Путина!
http://youtu.be/V_iE3vISMOc

V. V. P. , (Putin) Saved the Country (English subtitles)
http://youtu.be/JKsAbne393Y

Why Americans Fear Putin
http://youtu.be/xNFmBJSAxUQ

article- "Why the West Fears Putin"
http://xlerma.wordpress.com/2010/12/2...

Patriarch Kirill Christmas Message 2013
http://youtu.be/TxlUq8yf8Sc

Russians Celebrate Baptism of Jesus
http://youtu.be/Rvzx1tZH3o4

Putin Christmas 2013
http://youtu.be/A_WaSwT6eVo

Putin- Defender of the Faith
http://youtu.be/22HkzDOc18k

Putin talks about Wailing Wall in Jerusalem
http://youtu.be/wJnIsbo5uMs

Putin at Site of Jesus Christ's Baptism / Путин - крещения Иисуса Христа
http://youtu.be/QiwEOfiMYe8

Putin Knelt & Prayed in Jerusalem 2012 Путин в Иерусалиме http://youtu.be/X3WM_x6ZDpM

Putin Blessed by Patriarch Kirill http://youtu.be/6E_TgRPByPo

Easter 2012 President Medvedev & Prime Minister Putin
http://youtu.be/dH_s2lbmvmA

Edited from a video originally Published on May 18, 2012 by Marine1063 channel
http://www.youtube.com/watch?v=u3d_yx...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου