Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Η Έκτρωση δεν είναι επιλογή. Χρειάζεσαι βοήθεια;

Moro mama agkalia storgi 

Εκκλησιαστικό ίδρυμα Παιδαγωγικών και Κοινωνικών εφαρμογών Ι.Μ. Κασσανδρείας 
 – ό ξενώνας του Αγίου Μάρκου  «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος»  "Το σπίτι της Μαρίας"
Τηλ. 2310-461145, 277719.   57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Mother with baby in the park Royalty Free Stock Images - Image: 14544659

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου