Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Η Έκτρωση δεν είναι επιλογή. Χρειάζεσαι βοήθεια;

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αγκαλιά - Σύλλογος προστασίας αγέννητου παιδιού

E-mail:unborn@unborn.gr
Τηλέφωνο:210 8828788
Fax:210 8235121

Λεωφόρος Αθηνών 84, 104 41 Αθήνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου