Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Να χύσουμε το αίμα μας για την Ορθοδοξία - Κατάνυξις: Πρωτ. Νικόλαος Μανώλης

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Να χύσουμε το αίμα μας ...: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Να χύσουμε το αίμα μας για την Ορθοδοξία [mp3 - 2012] Ι.Βυζ.Ν. Προφ. Ηλιού Θεσ/νίκης,  Κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου