Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Κάποιοι διψοῦν γιὰ Ἑλληνικὰ...Ὁ Ἱερὸς Λόχος καὶ ἡ Σφέβα ζητοῦν τὴν βοήθειά μας!

Στὴν προσπάθειά μας νὰ εὐαισθητοποιήσουμε τοὺς συνέλληνες γιὰ τὸ δράμα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀποφασίσαμε σὰν σύλλογος νὰ τυπώσουμε αὐτὴν τὴν ἀφισσα καὶ νὰ τὴν τοποθετήσουμε σὲ διαφορὰ καταστήματα, συλλόγους κ.τ.λ. πού θέλουν νὰ βοηθήσουν τὸν ἔργο μας καὶ τὸ ἔργο τῆς Σφεβα στὴν Βόρειο Ἤπειρο. 
Ὅποιος ἐνδιαφέρεται μπορεῖ νὰ τυπώσει τὴν ἀφίσα καὶ νὰ τὴν τοποθετήσει στὸ δικό του κατάστημα. Στὴν περιοχὴ Θεσσαλονικης καὶ Ἀθήνας θὰ περνᾶνε δικοί μας ἄνθρωποι καὶ θὰ παραλαβανουν τὰ βιβλία πού θὰ ἔχετε συγκεντρώσει καὶ θὰ τὰ προωθοῦμε μέσω τῆς συνεργασίας μας μὲ τὴν Σφεβα στὴν Βόρειο Ἤπειρό μας. Σημασία δὲν ἔχει ἡ γόμα ἢ ὁ στύλος πού θὰ συγκεντρωθοῦν. Σημασία ἔχει νὰ μάθουν ὅλοι ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος ζεῖ καὶ τὰ Ἑλληνόπουλα πού μένουν ἐκεῖ διψᾶνε γιὰ Ἑλλάδα.

orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου