Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Π. Θεόδωρος Ζήσης - Α' Χαιρετισμοί 2014 ''Τμήμα ισλαμικών σπουδών στη Θε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου