Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

SOS * ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΕΝΙΑΧΡΟΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ * SOS

SOS * ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΕΝΙΑΧΡΟΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ * SOS: Οφείλω να προσπεράσω το αρχικό μου σοκ και να το μεταθέσω για κάποια άλλη στιγμή. Επίσης, οφείλω να προσπεράσω το σοκ του γιου μου κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου