Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Ο αιώνας του εαυτού [The Century of Self ] - 1ο μέρος - Μηχανές ευτυχίας
The Century of the Self - 01 - Happiness Machines - Μηχανές ευτυχίας

 - [Ελληνικοί υπότιτλοι]

Το 1ο βίντεο από τα 4 μέρη του ντοκιμαντέρ
The Century of the Self  - Ο αιώνας του εαυτού - του Adam Curtis.

Το
ντοκιμαντέρ αποτελείται από 4 ωριαία βίντεο, από την συλλογή ντοκιματέρ
παραγωγής BBC, του Adam Curtis. O Curtis ακολουθεί την εξέλιξη των
θεωριών του Σίγκμουντ Φρόιντ πάνω στην ψυχολογία της ανθρώπινης φύσης.
Οι θεωρίες του αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο στον οποίο στηρίχθηκαν
πειράματα για την μαζική χειραγώγηση και εκμετάλλευση των ανθρώπων μέσω
της κατεύθυνσής τους στην σεξουαλική επανάσταση και στην κατανάλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου