Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Ο Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης για την ίδρυση Τμήματος ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘΑ΄Χαιρετισμοί -7/03/2014 - Κήρυγμα του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ομοτ. Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ. Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.
Δείτε σχετικά και:

http://aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου