Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

UT Students Support Killing Children Up to Age 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου