Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Students Sign Petition To Kill Newborns (Up To 5yrs Old)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου