Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

To χαμομηλάκι : «Θα το ρίξω», μου είπε...

To χαμομηλάκι : «Θα το ρίξω», μου είπε...: - Γιατρέ, σε σένα, που σε έχω σαν αδελφό, μπορώ το πω. - Τι θες να μου πεις, Ντίνα; - Είμαι πάλι έγκυος, γιατρέ μου. - Α, ωραία! Συγχαρητήρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου