Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Μ.Πειραιώς Σεραφείμ - Ύδωρ εκ πέτρας 1-11-14 "Ο ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ύδωρ εκ πέτρας 

με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ. 


Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 09:30                    

LIVE 

http://www.tvradiogr.com/p/tv/51/art-tv-live.html


PLAYLIST
https://www.youtube.com/watch?v=Dxch64Xn4LQ&list=PL321vpJQ29Q3cgjsPhFsUpSfBEwPi6kAN


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου