Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Putin Blasts U.S. In Anti-NWO Speech! The Bear... Will Not Surrender!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου