Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Putin at Valdai - World Order: New Rules or a Game without Rules (FULL V...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου