Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Elder Paisios - The Signalman of God, Γέρων Παίσιος - ο Ασυρματιστής του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου