Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ο Χριστός είναι το παν ( Γεροντας Πορφύριος )

Agapi en Xristo: Ο Χριστός είναι το παν ( Γεροντας Πορφύριος ): (Απομαγνητοφωνημένα λόγια του Γέροντα. Αναδίδουν το μυστικό άρωμα της ένθεης πνευματικής του ζωής). Λοιπόν, ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου