Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Οἱ "ἐγκεφαλικά" νεκροί τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Οἱ "ἐγκεφαλικά" νεκροί τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας...: Οἱ "ἐγκεφαλικά" νεκροί  τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ   Γράφει: Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου