Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Πως πρέπει να πολεμά κανείς κατά των σαρκικών παθώ...

AHDONI: Πως πρέπει να πολεμά κανείς κατά των σαρκικών παθώ...: Εναντίον των σαρκικών παθών θα πολεμάς, αδελφέ, με ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο από τους άλλους. Και για να γνωρίζης να πο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου