Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου ( ...

Agapi en Xristo: Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου ( ...: Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου