Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Το σοφό τεστ του Σωκράτη που πρέπει να κάνουμε κάθ...

Έκτακτο Παράρτημα: Το σοφό τεστ του Σωκράτη που πρέπει να κάνουμε κάθ...: Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου