Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Το παγωμένο βουνό του γογγυσμού.

Έκτακτο Παράρτημα: Το παγωμένο βουνό του γογγυσμού.: Κοιμήθηκε ή μεγαλόσχημη μοναχή Σεργία. Εμείς στεκόμαστε δίπλα στο Γέροντα στο ναό της Κοιμήσεως και μας λέει:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου