Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ἀντιρατσιστικός Νόμος & ἰσλαμοποίηση = ὁ ἐπικείμ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ἀντιρατσιστικός Νόμος & ἰσλαμοποίηση = ὁ ἐπικείμ...: Ἀντιρατσιστικός Νόμος & ἰσλαμοποίηση = ὁ ἐπικείμενος διαχωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας καί ἡ πλήρης ἀποχριστιανοποίηση! Φαίν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου