Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Μετάνοια τώρα, διότι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσι...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Μετάνοια τώρα, διότι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσι...: Μετάνοια τώρα,  διότι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσιμο! Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Ἡ ἀναβολή τῆς μετανοίας ὁδηγεῖ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου