Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ελληνικά και Ορθόδοξα: Η Θεοτόκος στη Θεία Λειτουργία

Ελληνικά και Ορθόδοξα: Η Θεοτόκος στη Θεία Λειτουργία: Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή Αναπλ. Καθηγητή Λειτουργικής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)    « Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου