Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Why Judaism Is Bankrupt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου