Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

The Blood of the Martyrs...

TradCatKnight: The Blood of the Martyrs...: The Blood of the Martyrs From a eulogy for Saint Peter Chanel, priest and martyr (1803-1841) The blood of martyrs is the seed of Chri...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου