Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

«ΠΑΝΑΪΑ ΜΟΥ!... ΠΑΝΑΪΑ ΜΟΥ!...»

ΤΟ ΕIΛΗΤΑΡΙΟΝ: «ΠΑΝΑΪΑ ΜΟΥ!... ΠΑΝΑΪΑ ΜΟΥ!...»: « ΠΑΝΑΪΑ ΜΟΥ!... ΠΑΝΑΪΑ ΜΟΥ!... » ※ ※ Έχει ήδη περάσει πάνω από μία δεκαετία από τότε που ήλθε ένας χριστιανός για εξομολόγηση, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου