Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Παπά Φώτης Λαυριώτης, ο δια Χριστόν σαλός τ...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 5523 - Παπά Φώτης Λαυριώτης, ο δια Χριστόν σαλός τ...: ....... Μία σύγχρονη ασκητική μορφή που έζησε στα χρόνια μας στο νησί της Λέσβου, ο παπά Φώτης υπήρξε αναμφισβήτητα μία μορφή κολλυ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου