Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη ...

Agapi en Xristo: Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη ...: Ὅλα τὰ κακὰ αἰσθήματα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση, ποὺ πᾶνε νὰ κυριεύσουν τὴν ψυχή, φεύγουν μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸς ποὺ δὲν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου