Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση τ...

Προσκυνητής: Περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση τ...: Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του αββά Αμμωνά,  περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση της Θείας Χάριτος.   Η θεία χάρη, δ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου