Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Το καθήκον του Χριστιανού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου