Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Τατουάζ ή δερματοστιξία, επιτρέπεται; ή είναι π...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Τατουάζ ή δερματοστιξία, επιτρέπεται; ή είναι π...: Τατουάζ ή δερματοστιξία,  επιτρέπεται; ή είναι πρόγονος του χαράγματος του αντιχρίστου;...   Γιατί τόσο πολύ εξαπλώθηκε πα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου