Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

«ΜΗ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΑ»

ΤΟ ΕIΛΗΤΑΡΙΟΝ: «ΜΗ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΑ»: «ΜΗ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΑ» «Μὴ δείχνεις σκληρότητα πρὸς τὰ ζῶα. Ἂν τὸ κάνεις αὐτό, θὰ εἶσαι ἢ θὰ γίνεις σκληρὸς ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου