Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Κοιμίζουν τον κόσμο... (Γέροντας Παϊσιος)

Αέναη επΑνάσταση: Κοιμίζουν τον κόσμο... (Γέροντας Παϊσιος): Φωτό: ο σωματοφύλακας κι οι διαστάσεις του... Κοιμίζουν τον κόσμο...  Γέροντας Παΐσιος Κοιμίζουν τον κόσμο. Τον αφήνουν έτσι, γ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου