Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ὁ πόλεμος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί ἄθεων κέν...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ὁ πόλεμος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί ἄθεων κέν...: Ὁ πόλεμος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων  καί ἄθεων κέντρων κατά τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς! Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου