Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Τι σημαίνουν τα επίθετα των Αγίων.

Έκτακτο Παράρτημα: Τι σημαίνουν τα επίθετα των Αγίων.: Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους (Μωσαϊκός Νόμος) επικρατούσε η άποψη ότι Άγιος είναι μόνο Ένας, ο Θεός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου