Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Μᾶς λείπει ἡ ζωντανή προσευχή ( π. Στέφανος Αναγνω...

ARTOKLASIA: Μᾶς λείπει ἡ ζωντανή προσευχή ( π. Στέφανος Αναγνω...: Σήμερα έχουμε μεγάλους Ιερούς Ναούς, που τις περισσότερες φορές πλημμυρίζουν από το πλήθος των Χριστιανών. Πολλά πνευματικά κέντρα και αίθ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου