Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ανοίξτε το παράθυρο στην Χάρη του Θεού, ανοίξτε το...

Έκτακτο Παράρτημα: Ανοίξτε το παράθυρο στην Χάρη του Θεού, ανοίξτε το...: Εάν βοηθηθούμε από το γεγονός ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ ούτε το χαράτσι ούτε (να έχουμε) συντάξεις ούτε μισθούς,...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου