Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Η υπόληψη του εαυτού μας και η παρακίνηση του διαβ...

AHDONI: Η υπόληψη του εαυτού μας και η παρακίνηση του διαβ...: Από την ρίζα της φιλαυτίας, την οποία έχουμε αναφέρει πολλές φορές, δηλαδή από την αγάπη και την τιμή που έχουμε για τον εαυτό μας,...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου